เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเยือน ม.อ.ปัตตานี หารือข้อมูลวิชาการด้านสันติภาพ

cscd ips

🇬🇧 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ฯพณฯ มาร์ก กูดดิง (H.E. Mr. Mark Gooding OBE) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตาม เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ หารือด้านสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมรับฟังข้อมูลงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งให้การบรรยายและสรุปโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

🇬🇧 On July 11, 2023, at 8 a.m., His Excellency Mr. Mark Gooding OBE, the British Ambassador to Thailand, visited Prince of Songkla University, Pattani Campus, for an academic discussion on peace in the three southern border provinces.

Accordingly, Asst.Prof.Dr.Srisompob Jitpiromsri, a faculty member at the Research Center for Conflict Studies and Cultural Diversity in the South, Institute of Peace Studies, Prince of Songkla University, presented research studies on peacebuilding and information on the updated situation in three southern border provinces.

On this occasion, the Vice President for Pattani Campus, Asst.Prof.Dr.Attachai Ueranantasun, along with Asst.Prof.Dr.Montira Leelakriangsak, Vice President for Academic Affairs Pattani Campus, and Asst.Prof.Dr.Kusuma Kuyai, Deputy Director of the Institute for Peace Studies, cordially welcomed His Excellency.