เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเยือน ม.อ.ปัตตานี ร่วมรับฟังข้อมูลงานวิจัยด้านสันติภาพ

ips cscd

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเจริญประดิษฐ์ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คุณเปโดร สวาห์เลน (H.E. Mr. Pedro Zwahlen) เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตาม เดินทางมาเยี่ยมเยียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และรับฟังข้อมูลงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่และความก้าวหน้าของกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยายสรุปโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี จากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งนี้