ผู้บริหาร World Bank เยี่ยมเยียน ม.อ.ปัตตานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้

World Bank

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 3 ม.อ.ปัตตานี คณะผู้บริหารจากธนาคารโลก (World Bank) นำโดย Ms. Margot Igland Skarpeteig ตำแหน่ง Program Manager, Human Rights, Inclusion and Empowerment Trust Fund (HRIETF) เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และรับฟังข้อมูลพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นด้านการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยายโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และทีมคณาจารย์จากสถานวิจัยความขัดแย้งฯ CSCD สถาบันสันติศึกษา โดยมี ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี และ ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมวิทยาเขตปัตตานี ร่วมต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยน

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Prince of Songkla University, Pattani Campus