ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตร Non Degree รุ่นที่ 2  ชุดวิชาการจัดการความขัดแย้ง: เครื่องมือและการประยุกต์ใช้

IPS

สถาบันสันติศึกษา ม.อ. เปิดรับสมัครผู้เรียน Non Degree รุ่นที่ 2

??สมัครวันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565??

สมัครได้ที่ https://ips.psu.ac.th/index.php/course/non-degree

เริ่มเรียน มกราคม - มีนาคม 2566

????รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน เท่านั้น‼️

รับชมข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร และตัวแทนผู้เรียนรุ่นที่ 1 ได้ที่ PSU ร้านหลักสูตร https://www.facebook.com/psuconnext/videos/1240477236766455

สอบถามเพิ่มเติม ? 074 28 9450 หรือ e-mail: kateruedee.bo@psu.ac.th

**สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อและแจ้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ท่านทราบทางอีเมลต่อไป**