เสวนาสาธารณะ “ภาพอนาคตปาตานี/ชายแดนใต้ ด้านกระบวนการสันติภาพ”

SCENARIO PATANI

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา The Motive จัดวงเสวนาสาธารณะ “ภาพอนาคตปาตานี/ชายแดนใต้ ด้านกระบวนการสันติภาพ” ภายใต้งาน THE MOTIVE FORUM "SCENARIO PATANI" อนาคตปาตานี : ภาพชายแดนใต้ในวิสัยทัศน์ใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2565) ณ TK park Pattani อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี

วิทยากร โดย

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และผู้อำนวยหการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

ดร.รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รศ.ดร.มารค ตามไท อาจารย์ประจำสาขาการสร้างสันติ (หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

คุณฉัตรชัย บางชวด เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

คุณมูฮำหมัดอาลาดี เด็งนิ ประธานสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ และประธานมูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

 

ดำเนินรายการ โดย อิมรอน ซาเหาะ CSCD, IPS, PSU  

 

รับชมเสวนาย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่ 

ดูกำหนดการตลอดทั้งงาน คลิ๊ก ที่นี่

รับชมประเด็นอื่นๆ ได้ที่เพจ The Motive

และขอบคุณภาพสวยๆ จาก The Motive