ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ นโยบายสังคม: มุมมองใหม่ในการสร้างสันติภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้