ข่าวสาร

ips cscd
Fri, 2024-02-23 - 11:33
ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ชุดกฎหมายสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี: ทบทวน ท้าทาย ที่ทาง” วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องน้ำพราวชั้น 1 โรงแรม CS ปัตตานี 8.30-12.30 น. จัดโดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา สภาประชาสังคมชายแดนใต้ Minority Rights Group สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาสามารถลงทะเบียนได้ตาม qr code ด้านล่าง
Aj.koo
Mon, 2024-01-29 - 14:24
- พี่จะพาไปล่องใต้ –  สนทนาวิชาการ พร้อมดื่มด่ำร่ำบรรยากาศธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ ภายใต้สังคมวัฒนธรรมอันหลากหลาย กลางเดือนแห่งความรัก...17 กุมภานี้ ที่ 
ips cscd
Mon, 2024-01-22 - 09:54
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “Local peace-making, social cohesion and the right to self-determination for the Rohingya and the Rakhine
cscd
Wed, 2024-01-17 - 14:34
เมื่อวนที่ 4 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี นายฉัตรชัย บางชวด หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และคณะฯ พร้อมด้วยฝ่ายเลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังห
cscd PRC
Fri, 2023-12-22 - 10:35
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเสวนาในหัวข้อ " เหลียวหลัง แลหน้า : ทิศทาง อนาคตกระบวนการสันติภาพปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้" ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมชูเกีรติ ปีติเจิรญกิจ (ตึก สนอ.หลังเก่า) ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. มีผู้ร่วมเสวนาในครั้งนีี้ 1. คุณพลเทพ ธนโกเศศ ตัวแทนจากคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ 2. ตัวแทนคณะพูดคุยสันติภาพขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ (BRN)
cscd
Wed, 2023-12-13 - 13:32
เชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกันแลกเปลี่ยน ในกระบวนการการปรึกษาหารือสาธารณะออนไลน์ ในหัวข้อ “รูปแบบการปกครองในพื้นที่ชายแดนใต้ สำหรับคุณ เป็นอย่างไร” โดยเรามี 2 ช่องทางให้ทุกคนได้ร่วมมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ทาง Zoom วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00 - 22.00 น. สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนเพื่อรับลิ้งค์ซูม หรือตามลิ้งค์ข้างล่างนี้
ips cscd
Fri, 2023-11-17 - 16:55
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2566 . ● รายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน (CONFLICTS AND PEACE IN ASEAN) >> วิทยาเขตหาดใหญ่ >>>> Sec. 01 ทุกวันพุธ 17.00-19.50 น. >>>> Sec. 02 ทุกวันพฤหัสบดี 17.00-19.50 น. >> วิทยาเขตปัตตานี >>>> Sec. 03 เรียนวันจันทร์ 14.00-16.50 น.
Aj.Sri
Wed, 2023-11-08 - 09:11
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Aj.Sri
Tue, 2023-11-07 - 11:52
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2566