เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

IPS – CSCD
Thu, 2022-06-16 - 11:31
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้  สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินท