มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ips cscd
Wed, 2024-04-24 - 10:36
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธ์ุ อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
ips cscd
Fri, 2024-04-05 - 09:48
พื้นที่แห่งการเรียนรู้...พื้นที่ของสันติภาพ ️ ** รายงานประจำปี 2564-2565 สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ** พบกับเรื่องราวการทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสันติศึกษา ผ่านกิจกรรม โครงการ และงานวิจัยมากมาย ** อ่านฉบับเต็มออนไลน์ได้ที่:**https://link.psu.th/5Eyjd
ips cscd
Mon, 2024-03-18 - 15:30
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ