ภาคประชาสังคม

Imron
Wed, 2024-07-10 - 10:17
ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องศรีนาฆารา โรงแรมเซาร์เทิร์นปัตตานี สถาบันสันติศึกษา และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาคใต้ (สนง.กสม.ภาคใต้) สถาบันพระปกเกล้า สภาประชาสัง
fareeda
Wed, 2023-04-19 - 12:16
รายการ : มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า (วันพฤหัสบดีที่
ภาคประชาสังคมกับรัฐในความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพบังซาโมโร
Mon, 2018-01-29 - 21:38
Publication: ภาคประชาสังคมกับรัฐในความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพบังซาโมโร วารสาร: วารสารเอเชียปิทัศน์ ปีที่ 38/2 (2560) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์บาดแผล ปีที่พิมพ์: 2562 ผู้เขียน: ฟารีดา ปันจอร์ รายละเอียด: