ภาคประชาสังคมกับรัฐในความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพบังซาโมโร

ภาคประชาสังคมกับรัฐในความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพบังซาโมโร

Publication: ภาคประชาสังคมกับรัฐในความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพบังซาโมโร

วารสาร:

  • วารสารเอเชียปิทัศน์
  • ปีที่ 38/2 (2560) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์บาดแผล

ปีที่พิมพ์:

  • 2562

ผู้เขียน:

  • ฟารีดา ปันจอร์

รายละเอียด:

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์บาดแผล: ภาคประชาสังคมกับรัฐในความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพบังซาโมโร

เว็บที่เกี่ยวข้อง:

  • http://www.ias.chula.ac.th/ias/th/Publishing-Asia-Paritas-Detail.php?id=66

ดาวน์โหลดเอกสาร:

  • https://drive.google.com/open?id=1FPJhVT9pr8Kixz1Pt4PxLTmZ7fPBZsd4