นิยม กาเซ็ง

Wed, 2020-04-22 - 15:07
การสร้างสันติวัฒนธรรมภายใต้หลักการยุติธรรมชุมชนในกิจการตำรวจ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล และตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล