ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

กระเบนราหู
Mon, 2020-12-07 - 11:31
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา: เรียนรู้ความห