ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาว่าด้วยเรื่องการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ เรื่อง กระเบนราหู

กระเบนราหู

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา: เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ เรื่อง กระเบนราหู (MANTA RAY) จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งภาพยนตกระเบนราหูเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในสาย Orizzonti ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ครั้งที่ 75 ซึ่งรางวัลในประเภท Orizzonti (Horizons) เป็นการพิจารณารางวัลสำหรับภาพยนตร์ที่เป็นตัวแทนสุนทรียภาพและการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ร่วมสมัยจากนานาชาติในปัจจุบัน โดย กระเบนราหู เป็นภาพยนตร์จากประเทศไทยเพียงเรื่องเดียวในเทศกาลปีนี้ กระเบนราหู หรือที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Manta Ray เป็นผลงานการกำกับของ พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง ที่สะท้อนถึงปัญหาและทัศนคติต่อความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิกฤตผู้อพยพชาวโรโรฮิงญาในประเทศไทย โดยในภาคเช้ามีการฉายภาพยนตร์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้รับชม และในภาคบ่ายจัดการเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนต์เรื่องนี้ โดยมีการเล่าถึงที่ไปที่มา สรุปเรื่องราวของหนังให้กับผู้ชมได้รับฟังโดยวิทยากรจากหอภาพยนต์ (องค์กรมหาชน) รวมถึงมีการเชื่อมโยงปัญหาและเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ ให้สอดคล้องกับปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความเป็นมาและสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในปัจจุบัน จากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงมุมมองด้านต่างๆ จากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมเสวนา

โดยมีคุณก้อง ฤทธ์ดี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คุณสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ จากมหาวิทยาสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี  นักวิชาการสังคมศาสตร์มุสลิม จากมหาวิทยาลัยพายัพ

คุณอัญชนา  หีมมิหน๊ะ นักสิทธิมนุษยชนหญิง

ประธานกลุ่มด้วยใจ

ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Dr. Paul Chambers คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Asst. Prof. Dr. Takahashi Katsuyuki

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติร่วมเสวนา โดยการจัดงานในครั้งนี้ทางผู้จัดคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการเว้นระยะห่างทางสังคม แจกหน้ากากอนามัย รวมถึงมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมงาน โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร