กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

Imron
Mon, 2024-03-25 - 09:55
Ep.7 รายการ "วัดปรอทปาตานี/ชายแดนใต้ หัวข้อเสวนา "ความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพกระบวนการสันติภาพโดยรัฐบาล" ดำเนินรายการโดย อิมรอน ซาเหาะ ร่วมเสวนาโดย ตูแวดานียา ตูแวแมแง และพบกับแขกรับเชิญพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการสันติภาพ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 21:00 น.เป็นต้นไป
ips cscd
Sat, 2024-03-02 - 16:44
ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกลางชล ชั้น 8 โรงแรมซีเอส ปัตตานี และห้องประชุมสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิความร่วมมือสันติภาพ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วาระสันติภาพ: ทบทวนข้อเสน
cscd
Sat, 2024-03-02 - 15:29
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องน้ำพราวชั้น 1  โรงแรม CS ปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา
ips cscd
Fri, 2024-02-23 - 11:33
ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ชุดกฎหมายสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี: ทบทวน ท้าทาย ที่ทาง” วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องน้ำพราวชั้น 1 โรงแรม CS ปัตตานี 8.30-12.30 น. จัดโดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา สภาประชาสังคมชายแดนใต้ Minority Rights Group สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาสามารถลงทะเบียนได้ตาม qr code ด้านล่าง
cscd PRC
Tue, 2023-12-26 - 10:30
วงเสวนาสาธารณะ หัวข้อ "เหลียวหลัง แลหน้า : ทิศทาง อนาคตกระบวนการสันติภาพปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้"
cscd PRC
Fri, 2023-12-22 - 10:35
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเสวนาในหัวข้อ " เหลียวหลัง แลหน้า : ทิศทาง อนาคตกระบวนการสันติภาพปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้" ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมชูเกีรติ ปีติเจิรญกิจ (ตึก สนอ.หลังเก่า) ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. มีผู้ร่วมเสวนาในครั้งนีี้ 1. คุณพลเทพ ธนโกเศศ ตัวแทนจากคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ 2. ตัวแทนคณะพูดคุยสันติภาพขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ (BRN)
cscd
Wed, 2023-12-13 - 13:32
เชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกันแลกเปลี่ยน ในกระบวนการการปรึกษาหารือสาธารณะออนไลน์ ในหัวข้อ “รูปแบบการปกครองในพื้นที่ชายแดนใต้ สำหรับคุณ เป็นอย่างไร” โดยเรามี 2 ช่องทางให้ทุกคนได้ร่วมมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ทาง Zoom วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00 - 22.00 น. สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนเพื่อรับลิ้งค์ซูม หรือตามลิ้งค์ข้างล่างนี้
cscd
Wed, 2023-12-13 - 13:27
วงเวียนวิจัย#13 ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลการวิจัย "การใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธและค่านิยมปิตาธิปไตยในกองทัพ: การศึกษาเรื่องชีวิตทหารเกณฑ์กับประสบการณ์การสู้รบในจังหวัดชายแดนภาคใต้" Armed Violence and Patriarchal Values: A Survey of Young Men in Thailand and Their Military Experiences ... วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ... นำเสนอโดย
Imron
Sat, 2023-10-28 - 12:02
คุยนอกโต๊ะ : พื้นที่กลางสันติภาพชายแดนใต้ [FULL] | TODAY x PATANI FORUM