7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมืองจากเครือข่าย PEACE SURVEY กุมภาพันธ์ 2562

7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมืองจากเครือข่าย PEACE SURVEY กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด:

7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมืองจากเครือข่าย PEACE SURVEY กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร:

  • https://drive.google.com/file/d/1teqEoSSKSQrcavUv2c-TCDLcA4p1GCH5/view