ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การแข่งขันสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศและการประกาศผลการประกวดสื่อสันติภาพ รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 9 ประจำปี 2566

ips

#ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด

#การแข่งขันสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศและการประกาศผลการประกวดสื่อสันติภาพ รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 9 ประจำปี 2566

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 12.45 - 15.30 น.

-------------------------

#เริ่มถ่ายทอดสด 12.45 น.

13.00 – 13.10 น. แนะนำโครงการ

13.10 - 13.20 น. กล่าวเปิดโครงการฯ

13.20 - 13.30 น. คลิปสัมภาษณ์ หัวข้อ "เยาวชน การเขียน สันติภาพ และรางวัลช่อมะกอก" โดย คุณศิริวร แก้วกาญจน์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ประจำปี 2565

13.30 – 14.45 น. การแข่งขันสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ

14.45 – 15.20 น. ประกาศผลรางวัลช่อมะกอก ปีที่ 9 ประจำปี 2566 ประเภทบทกวี/เรื่องเล่า/สุนทรพจน์

15.20 - 15.30 น. ปิดโครงการฯ

-------------------------

#ติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ โครงการประกวดสื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์