UNICEF Thailand เยี่ยมเยียน CSCD รับฟังข้อมูลงานวิจัยชายแดนใต้

cscd

วันนี้ (22 มิถุนายน 2566) คณะทำงานจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นำโดย คุณเซฟเวอรีน ลีโอนาดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณสันติ ศิริธีราเจษฎ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองเด็ก และ คุณอลิญา หมัดหมาน เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก ได้เดินทางมายังห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรับฟังข้อมูลด้านงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสถานการณ์ในพื้นที่ ประเด็นการขับเคลื่อนงานด้านคุ้มครองเด็ก รวมถึงบทบาทของเยาวชนและผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นดังกล่าว

โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และอาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ อาจารยืประจำสถานวิจัยความขัดแย้งฯ สถาบันสันติศึกษา เป็นผู้บรรยายสรุป พร้อมด้วยคุณอัญชนา หีมมิหน๊ะ ประธานกลุ่มด้วยใจ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย