สถาบันสันติศึกษา เปิดรายวิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ips cscd

สถาบันสันติศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ลงทะเบียน(ข้ามวิทยาเขต)รายวิชาเลือกเสรี (3 หน่วยกิต)

รายวิชาความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน (950-301) section 03 ภาคการศึกษาที่ 1/2566 พร้อมเปิดให้นักศึกษา ป.ตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปีของวิทยาเขตปัตตานี ได้ลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น)

เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 15.00-16.50 น. (ห้องเรียน 58205) และทุกวันอังคาร เวลา 15.00 - 15.50 น. (ห้องเรียน 58306)

สอนโดย อ.ฟารีดา ปันจอร์ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

มาร่วมเรียนรู้ความจริงกับหลากหลายเรื่องราวที่นักศึกษาไม่เคยรู้ ผ่านการบอกเล่าและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2566 เว็บไซต์ https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Default.aspx

โดยนักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนจะต้องกรอกข้อมูลที่ https://forms.gle/JyT31NzRivnheV8D9 หรือสแกน QR Code ก่อนเท่านั้น ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2566

สอบถามเพิ่มเติม สถานวิจัยความขัดแย้งฯ สถาบันสันติศึกษา โทร. 073 35 0433, 086-4981667

E-Mail: imron.s@psu.ac.th, fareeda028@gmail.com