พูดคุย ถาม-ตอบ ผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับองค์กร/กลุ่มที่สนใจสมัครรับทุน โครงการ Inclusive Peacebuilding in Thailand’s Southern Border Provinces