ขยายเวลาเปิดรับสมัครเรียนและทุนปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2566

ips

‼️ ขยายเวลา ‼️
สถาบันสันติศึกษา ม.อ.
ขยายเวลาเปิดรับสมัครเรียนและทุนปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2566
สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 พ.ค. 66
สมัครเรียน: https://ips.psu.ac.th/.../master-degree/master-program
สมัครทุนปริญญาโท: https://ips.psu.ac.th/index.php/th/scholarship
รายละเอียดหลักสูตร https://youtu.be/JGVNycryKNo
.
สอบถามข้อมูล โทร. 074 28 9450 อีเมล: kateruedee.bo@psu.ac.th หรือ Inbox เพจ Institute for Peace Studies : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ เพจ CSCD - PSU Pattani