เอกอัครราชทูตหลายประเทศเยี่ยมเยียน ม.อ.ปัตตานี ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นสถานการณ์ในพื้นที่และบทบาทผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

ips cscd

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2566) ณ ห้องประชุมเจริญประดิษฐ์ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตปานามาประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตาม เดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และรับฟังข้อมูลด้านงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่และบทบาทผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และอาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ จากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา เป็นผู้บรรยายสรุป

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วย ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งนี้