ทัศนคติของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการเลือกตั้ง

Imron

รายการ มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566

รับฟังการสัมภาษณ์...ประเด็น : ทัศนคติของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการเลือกตั้ง

โดย อ.อิมรอน ซาเหาะ นักวิจัยจากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับชมหรับฟังย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่

 

ติดตามรับฟังได้ทาง

สถานีวิทยุ FM 87.5 MHz และ 14 เครือข่ายภูมิภาค

สถานีวิทยุ AM 1071 KHz

ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ http://tpchannel.org

ทาง Facebook แฟนเพจ : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

ทาง Youtube : TPchannel podcast และ KPI Channel

ทาง Mobile Application : TPchannel

(โดยสามารถดาวน์โหลด App TPchannel ฟรี ได้ที่ App Store สำหรับระบบ iOS และที่ Play Store สำหรับระบบ Android)

และทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 เครือข่ายทั่วประเทศ

ทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz

ทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ https://www.chorsaard.or.th/

ทาง Facebook แฟนเพจ : สมาคมสื่อช่อสะอาด

(โดยสามารถดาวน์โหลด App ฟังเพลิน ฟรี ได้ที่ App Store สำหรับระบบ iOS และที่ Play Store สำหรับระบบ Android)