ขอเชิญร่วมงาน สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ปาตานี ครั้งที่ 4