เสวนาสาธารณะ หัวข้อ “จุดเชื่อมต่อระหว่าง Open Government และ Public Consultation ในกระบวนการสันติภาพ”

cscd

ขอเชิญรับฟังการอภิปราย หัวข้อ “จุดเชื่อมต่อระหว่าง Open Government และ Public Consultation ในกระบวนการสันติภาพ” ในงานสัมมนาวิชาการ นวัตกรรมข้อมูลกับการปรึกษาหารือสาธารณะเพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

.

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ทาง Facebook Page: CSCD – PSU Pattani และ Deep South Watch

จัดโดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

.

ผู้ร่วมอภิปราย:

- คุณมนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)

- คุณนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

- คุณสมเกียรติ จันทรสีมา สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ ไทยพีบีเอส

- ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- คุณมูหามัดเปาซี อาลีฮา มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

ดำเนินการอภิปรายโดย รอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)

 

รับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่เพจ CSCD – PSU Pattani