บรรยายสาธารณะ เรื่อง "ครอบครัวการเมืองในชายแดนใต้กับพัฒนาการประชาธิปไตยไทย (ที่ล้มเหลว)?: นิยาม ตำนาน และความท้าทาย"

Paul

การเมืองของบ้านใหญ่และเครือญาติสำคัญอย่างไร? มีพัฒนาการเติบโตต่อยอดจนสร้างเป็นตำนานในชายแดนใต้อย่างไร? และจะมีอนาคตอย่างไรภายใต้กติกาของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ?

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังและสนทนาในกิจกรรมบรรยายสาธารณะของโรงเรียนวิชาการเมืองและห้องเรียนสันติภาพในหัวข้อ "ครอบครัวการเมืองในชายแดนใต้กับพัฒนาการประชาธิปไตยไทย (ที่ล้มเหลว)?: นิยาม ตำนาน และความท้าทาย" โดย พอล แชมเบอร์ส และคณะ

นำอภิปรายโดย  อิมรอน ซาเหาะ และ รอมฎอน ปันจอร์

ที่ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ อาคารเรือนพักรับรอง สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา ม.อ.ปัตตานี (ใกล้ประตู 3 ติดวงเวียน) เวลา 13.30 - 16.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่