ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสันติเสวนา ปีที่ 9 ครั้งที่ 2 เรื่อง “มองมุมใหม่ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและทางออกอย่างสันติ”

สันติเสวนา

??สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์??

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสันติเสวนา ปีที่ 9 ครั้งที่ 2
เรื่อง “มองมุมใหม่ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและทางออกอย่างสันติ”
.
??วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 – 19.00 น.
ณ มุมเสวนาชั้น 1 อาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การใช้แนวทางสันติวิธีกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมไทย”
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสุริชัย หวันแก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
และการเสวนาเรื่อง “มองมุมใหม่ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและทางออกอย่างสันติ” โดย คณะวิทยากร
• ศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
สถานวิจัยความขัดแย้งฯ (CSCD) สถาบันสันติศึกษา
• ผศ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ
คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี
ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่
รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/PvicwsUuw9cuh7vS9

และรับชมผ่าน Facebook Live เพจ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร CSCD - PSU Pattani