เสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “แนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนและสตรีเพื่อสร้างสันติภาพในยุคโควิด-19”

CSCD ด้วยใจ

ผู้ร่วมเสวนาโดย
-เอกอัครราชทูต Helena Gröndahl Rietz (สมาชิกเครือข่ายการไกล่เกลี่ยสตรีแห่งสวีเดน)
-คุณดวิ รูบียาติ คอลลิฟะห์ Secretary general for the Asian Muslim Action Network (AMAN) )
-ดำเนินรายการและบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา "สถานการณ์ความขัดแย้งภาคใต้สุดของประเทศไทยกับกระบวนการสันติภาพ”

รับชมย้อนหลัง ภาษาไทย คลิ๊ก ที่นี่

 

Round table discussion

“Ways forward to addressing human and women rights for building peace in the time of Covid-19”

Organized by Center for Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD), Institute for Peace Studies in cooperation with the Duayjai Group

Panelist

-Ambassador Helena Gröndahl Rietz (Member of the Swedish Women’s Mediation Network)

-Ms. Dwi Rubiyanti Kholifah (Secretary general for the Asian Muslim Action Network (AMAN) )

-Moderator and Panelist Assistant Professor Dr. Srisompob Jitpiromsri (Center for Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD), Institute for Peace Studies)

"Conflict situation in Southernmost of Thailand and the peace process”

 

Click here