เสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “แนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนและสตรีเพื่อสร้างสันติภาพในยุคโควิด-19”

CSCD ด้วยใจ

ผู้ร่วมเสวนาโดย
-เอกอัครราชทูต Helena Gröndahl Rietz (สมาชิกเครือข่ายการไกล่เกลี่ยสตรีแห่งสวีเดน)
-คุณดวิ รูบียาติ คอลลิฟะห์ Secretary general for the Asian Muslim Action Network (AMAN) )
-ดำเนินรายการและบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา”สถานการณ์ความขัดแย้งภาคใต้สุดของประเทศไทยกับกระบวนการสันติภาพ”

รับชมย้อนหลัง ภาษาไทย คลิ๊ก ที่นี่

 

Round table discussion

“Ways forward to addressing human and women rights for building peace in the time of Covid-19”

Organized by Center for Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD), Institute for Peace Studies in cooperation with the Duayjai Group

Panelist

-Ambassador Helena Gröndahl Rietz (Member of the Swedish Women’s Mediation Network)

-Ms. Dwi Rubiyanti Kholifah (Secretary general for the Asian Muslim Action Network (AMAN) )

-Moderator and Panelist Assistant Professor Dr. Srisompob Jitpiromsri (Center for Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD), Institute for Peace Studies)

” Conflict situation in Southernmost of Thailand and the peace process”

 

Click here