เสวนาวิชาการว่าด้วยเรื่อง "ประสบการณ์จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานด้านความขัดแย้งและสันติศึกษา"

ALN-IPS

กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา

กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ประสบการณ์จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานด้านความขัดแย้งและสันติศึกษา (Experiential Learning)”  วิทยากรเสวนาโดย

พันตำรวจโทนิยม กาเซ็ง สารวัตรฝ่ายตำรวจสากลและประสานงาน ภูมิภาค 2 กองการต่างประเทศ

คุณซาการียา บิณยูซูฟ ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข จ.นราธิวาส

คุณจันทนา เจริญวิริยะภาพ ผู้ประสานงานภาคใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet Thailand)

นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ศอ.บต.

คุณปรวรรณ วงษ์รวยดี นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดำเนินการเสวนาโดย คุณอิมรอน ซาเหาะ สถาบันสันติศึกษา

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่