ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤต covid 19 ด้วยฤทธิ์การสื่อสาร”