ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Conference on Women Inclusion and Leadership in Peacebuilding

W

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ Conference on Women Inclusion and Leadership in Peacebuilding วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564

จัดโดย SEA Woman Peacebuilders  และ SASAKAWA Peace Foundations

ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfs97ZWRvF1O3.../viewform