การประชุมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณวิจัย Fundamental Fund 2565

FF 65

วันที่ 12​ พฤศจิกายน​ 2563 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณวิจัย Fundamental Fund ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ในฐานะผู้ประสานงานหลักในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้นำเสนอภาพรวม​ของโครงการ​วิจัย​ที่ส่งข้อเสนอ​โครงการ​มาแล้วกว่า​ 33 แผนงาน​/โครงการ​ พร้อม​ตอบคำถาม​ ตลอด​จนนำวงพูดคุย​แลกเปลี่ยน​ โดยมีคณาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม​แลกเปลี่ยน​ ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์​ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี (ตึกเรือ)​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี​ และประชุมผ่านโปรแกรม​ Zoom