ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ PEACE SURVEY ครั้งที่ 4 (สิงหาคม - กันยายน 2561)

Peace Survey 4

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

PEACE SURVEY ครั้งที่ 4

สิงหาคม - กันยายน 2561

โดย

เครือข่ายวิชาการ PEACE SURVEY

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1RfVEdDGTRhWSLlSp_HjVKRi2_pCy0SAa/view?usp=sharing