นิติศาสตร์สังหารประชาธิปไตยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Kyoto Review of Southeast Asia

นิติศาสตร์สังหารประชาธิปไตยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ ตีพิมพ์ในวารสาร Kyoto Review of Southeast Asia

อ่านบทความฉบับเต็มคลิ๊ก https://kyotoreview.org/issue-27/the-legal-weapon-killing-democracy-in-thailands-deep-south/?fbclid=IwAR1ubqfwZOlHFUeNh85zRcLcSEzHOTKLMUBDjetpFoaTXp_f_Z6PPJ-nJpM