Southern Thailand

UNODC
Wed, 11/18/2020 - 11:41
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี Mrs.Gita Sabharwar, UN Resident Coordinator พร้อมคณะ​จาก​ T
Kyoto Review of Southeast Asia
Fri, 07/10/2020 - 15:53
นิติศาสตร์สังหารประชาธิปไตยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ ตีพิมพ์ในวารสาร Kyoto Review of Southeast Asia