วงเวียนวิจัย#1: อิสลามในความเคลื่อนไหว

วงเวียนวิจัย1

โครงการวงเวียนงานวิจัยชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 1 หัวข้อ อิสลามในความเคลื่อนไหว โดย นายศิริวัฒน์ หะยีเลาะ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี และ ดร.ฮาฟิส สาและ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี