การสำรวจข้อมูลผู้ผ่านการบำบัดรักษาฯ โครงการ "ญาลันนันบารู" (ทางสายใหม่) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553

การสำรวจข้อมูลผู้ผ่านการบำบัดรักษาฯ โครงการ "ญาลันนันบารู" (ทางสายใหม่) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553