เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ

ips cscd
Thu, 2024-04-04 - 10:57
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะ และแลกเปลี่ยนประเด็นสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้