ขอเชิญร่วมงาน MOVE Roadshow “ทำความเข้าใจฐานข้อมูลความรุนแรงในบริบทใต้:ความรุนแรงเชิงกลุ่ม”

Aj.Sri

UNDP ประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน MOVE Roadshow “ทำความเข้าใจฐานข้อมูลความรุนแรงในบริบทใต้:ความรุนแรงเชิงกลุ่ม” ทำความรู้จัก MOVE ฐานข้อมูลเฝ้าระวังความรุนแรงที่มีการคิดวางแผน (organised violence) ของประเทศไทย และร่วมวงเสวนากับภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม เกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมของความรุนแรงในภาคใต้ พร้อมกับโอกาสการแก้ปัญหาในเชิงนโยบาย

วันที่ 10 เม.ย. 2566 เวลา 14:00 – 16:00 จัดที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ และผ่านระบบ Zoom

ลงทะเบียนร่วมงานที่ https://forms.gle/oMYqKcxVWSfkZcgQ8

ฐานข้อมูล MOVE เผยว่าความรุนแรงเชิงกลุ่มเป็นประเภทความรุนแรงที่แพร่หลายมากที่สุดในภาคใต้ ร่วมหารือสาเหตุความรุนแรงและแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ในการประชุม

จัดโดย UNDP ร่วมกับ Institute for Peace Studies : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการสนับสนุนของ European Union in Thailand และ European Commission

เข้าชม MOVE database: https://www.knowmorenomoreviolence.com/data

---

Join us at MOVE Roadshow, "Contextualizing Violence Database in the South: Gang-based Violence" Get to know MOVE, a pioneering database that monitors organized violence in