Deep South Watch รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ The 2022 Peace and Public Diplomacy Corps (PPDC) รุ่นที่ 2

DSW

Deep South Watch รับสมัครเยาวชนไทยทั่วประเทศ อายุ 20-29 ปี เข้าร่วมโครงการ The 2022 Peace and Public Diplomacy Corps (PPDC) รุ่นที่ 2 สนับสนุนโดย Ministry of Unification (Rep. of Korea) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์ให้กับเยาวชนระดับนานาชาติด้านประชาธิปไตยและการสร้างสันติภาพ ผ่านการทูตสาธารณะ (Public Democracy) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 17 ธันวาคม 2565 ได้แก่

คอร์สอบรมให้ความรู้หัวข้อประชาธิปไตยและสันติภาพ (Online)

กิจกรรมย่อยในแต่ละภูมิภาค (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)

• 2022 Seoul Democracy Forum, Korea Global Forum for Peace และ 2022 DMZ Forum

ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นเยาวชนจากเกาหลีใต้และในภูมิภาคต่างๆ ในเอเชีย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2565 สัมภาษณ์วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ ฟารีดา ปันจอร์ (ผู้ประสานงาน) fareeda028@gmail.com

English-application-form-2022