อาจารย์สถาบันสันติศึกษาร่วมเสวนาสาธารณะ "18 ปี สงครามและกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้"

AJ.Sri

PEACE: "18 ปี สงครามและกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้"

เสวนาออนไลน์ เวลา 18.30 น.- 20.00 น.
ถ่ายทอดสดทาง The Reporters , Patani NOTES

ผู้ร่วมเสวนา
- ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์
- รักชาติ สุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
- มูฮำหมัดอาลาดี เด็งนิ ประธานสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ
- ฮารา ชินทาโร่ นักวิชาการอิสระ
- นวลน้อย ธรรมเสถียร Patani NOTES
- ฐปณีย์ เอียดศรีไชย The Reporters

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่

คลิปที่ 2 คลิ๊ก ที่นี่