นักวิจัย CSCD ร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วมสถาบันระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องกระบวนการก่อร่างประชาสังคม

AJ.Sri

วันที่ 15 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน เรื่อง การพัฒนา และกระบวนการก่อร่างประชาสังคมในประเทศไทย: พลวัต "ประชาคม“ Development and the Process of Civil Society Formation in Thailand: The Dynamism of “Prachacom” (Community Organizing) タイの開発と市民社会形成のプロセスプラチャーコム(住民組織)のダイナミズム สนับสนุนโดย Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) มีระยะเวลา 5 ปี (FY2020-2024) โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยริวกิวและการเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ จาก ญี่ปุ่น สปป.ลาว และไทย เป็นผู้รับผิดชอบและเข้าร่วมโครงการดังนี้

 

1. University of the Ryukyus: Prof. Dr. Noriyuki Suzuki (หัวหน้าโครงการ ), Dr. Tanapat Jundittawong, Ms. Phonemany Vongxai

2. Niigata University: Prof. Dr. Yasuyuki Sato

3. Ibaraki University: Prof. Junichi Iwasa

4. Hokkaido University: Prof. Dr. Yoshihide Sakurai

5. Doshisha University: Dr. Naomi Nishi

6. National University of Laos: Mr. Vanxay Chanthadala, Mr. Amphone Vongsouphan

7. Khon Kaen University: Asist. Prof. Dr. Keeratiporn Jutaviriya, Assoc. Prof. Dr. Somsak Srisantisuk, Dr. Kaowta Chantranuson, Dr. Rukchanok Chamnanmak

8. Prince of Songkla University: Assist. Prof. Dr. Srisompob Jitpiromsri, Assist. Prof. Dr. Noppadol Tippayarat