เสวนาวิชาการ ​"ผู้​หญิง​กับการเมือง​สหรัฐอเมริกา​: มุมมอง​และนัยยะต่อพื้นที่​ทางการเมือง​ของ​ผู้หญิง​ในชายแดน​ใต้"

นักการเมืองผู้หญิง

เสวนา​เครือข่าย​วิชาการ​ออนไลน์​ว่าด้วย​เรื่อง​ "ผู้​หญิง​กับการเมือง​สหรัฐอเมริกา​: มุมมอง​และนัยยะต่อพื้นที่​ทางการเมือง​ของ​ผู้หญิง​ในชายแดน​ใต้" วิทยากรโดย ดร.ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ New York University Abu Dhabi, ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ อาจารย์ประจำสำนักพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินรายการโดย อ.ฟารีดา ปันจอร์ อาจารย์นักวิจัยประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก https://www.facebook.com/302421399918586/videos/424807962033064