ต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย

Swiss

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563​ ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี H.E. Mrs. Helene Budliger Artieda, Ambassador of Switzerland to Thailand, Cambodia and Lao PDR  (เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส​ ประจำประเทศไทย กัมพูชาและลาว) พร้อมคณะ ประกอบไปด้วย Mr.Pierre Hagmann, Deputy Head of Mission,  Ms.Tiamkare Thitithamtada, Political Officer,  Embassy of Switzerland,  Dr.Norbert Ropers, Director of Peace Resource Collaborative (PRC), Ms.Jularut Damrongviteetham, Executive Assistant, Peace Resource collaborative เดินทางเข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ ผศ.ดร.ศรี​สมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้​ (CSCD)​ สถาบันสันติศึกษา​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์​ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี, ​ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา​ และคุณ​รอมฎอน ปันจอร์ ภัณฑารักษ์แห่งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน