เสวนาว่าด้วยเรื่อง... "เอกราช หรือ การกระจายอำนาจ : สู่ทางออกในการจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนใต้"

เอก-กระจาย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2563 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกีรยติ  ปิติเจริญกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ในเรื่อง.. "เอกราช หรือ การกระจายอำนาจ : สู่ทางออกในการจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนใต้" วิทยากรร่วมเสวนาประกอบไปด้วย คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และ คุณรอมฎอน ปันจอร์ คิวเรเตอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Wacth)

จัดโดย นักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รับชมการเสวนาย้อนหลัง คลิ๊ก https://www.facebook.com/watch/?v=2509216186042856

ขอบคุณภาพจาก สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี