เสวนาว่าด้วยเรื่องรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อความฝันของคนชายแดนภาคใต้

ครช.

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2563 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อความฝันของคนชายแดนภาคใต้” โดยวิทยากรท่านอื่นๆ ประกอบไป  ผศ.ธีรวัฒน์  ขวัญใจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คุณอัญชนา หีมมิหน๊ะ หัวหน้ากลุ่มด้วยใจ คุณมะยุ เจะนะ เครือข่ายภาคประชาสังคมชายแดนใต้ - คปส. ดำเนินรายการโดย อาจารย์อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในขณะที่ช่วงบ่าย นายอิมรอน ซาเหาะ จากสถานวิจัยความขัดแย้งฯ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในกลุ่มย่อยด้วย

ภายใต้งาน ครช. สัญจร ระดมความคิดเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ในเวทีเสนอความเห็นประเด็นรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาชายแดนใต้ จัดโดย คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ร่วมกับ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (คปส.) และ กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG)

 

รับชมการเสวนาย้อนหลัง คลิ๊ก https://www.facebook.com/watch/?v=1260822334279112

 

ขอบคุณภาพจาก คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  ครช.