วงเวียนวิจัย#4 : วิกฤตโควิดกับเดือนรอมฎอนในชายแดนใต้/ปาตานี

วงเวียนวิจัย4

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 19.30 - 21.30 น.

ณ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ร่วมสนทนา:

ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ

รศ.อับดุลเลาะ อับรู

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

 มูฮำหมัดอาลาดี เด็งนิ​

ดำเนิน​รายการ​โดย​ รอมฎอ​น​ ปันจอร์

จัดโดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และองค์กรเครือข่าย

Link: https://www.facebook.com/302421399918586/videos/666083404211758/