การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ : แนวคิดและประสบการณ์

การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ : แนวคิดและประสบการณ์

Publication: การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ : แนวคิดและประสบการณ์

หนังสือ:

  • รวมปาฐกถาจากการประชุมวิชาการนานานชาติ (2557 - 2560)

ปีที่พิมพ์:

  • 2562

ผู้เขียน:

  • บรรณาธิการ : ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, กุสุมา กูใหญ่, วลักษณ์กมล จ่างกมล, ฟารีดา ปันจอร์, รอมฎอน ปันจอร์, นิชาภา เชิงสมอ

รายละเอียด:

เว็บที่เกี่ยวข้อง:

  • -

ดาวน์โหลดเอกสาร:

  • https://drive.google.com/file/d/1fkhgXT-3NeTKHs1n8nTUUOcwGmCNp2-z/view