สถานวิจัยความขัดแย้งฯ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ให้การต้อนรับ รองเลขานุการทูต สหราชอาณาจักร ประจำกรุงเทพมหานคร

สถานวิจัยความขัดแย้งฯ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ให้การต้อนรับ รองเลขานุการทูต สหราชอาณาจักร ประจำกรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.

Mr.Chris Goff รองเลขานุการทูต สหราชอาณาจักร ประจำกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้และผลงานวิจัยของสถานวิจัยฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุน Chevening ของประเทศอังฤษ

โดยมี ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และ รอมฎอน ปันจอร์ Curator ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งนี้