เสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง​ "การเมืองมาเลเซียและนัยยะต่อสันติภาพชายแดนใต้"

เสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง​ "การเมืองมาเลเซียและนัยยะต่อสันติภาพชายแดนใต้"

เสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง​ "การเมืองมาเลเซียและนัยยะต่อสันติภาพชายแดนใต้"

เสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง​ "การเมืองมาเลเซียและนัยยะต่อสันติภาพชายแดนใต้"

ร่วมเสวนาโดย

 • ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้,
 • รศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์,
 • รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงรักษาเขต คณะวิทยาการอิสลาม,
 • ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 • อ.อับดุลสุโก ดินอะ รองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้,
 • อ.มันโซร์ สาและ นักวิชาการอิสระ
 • นายอัฟนาน เล็มโดย นายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์​

ดำเนินการเสวนาโดย

 • ดร.ฮาฟีส สาและ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.อ.ปัตตานี

กล่าวเปิดงานโดย

 • ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี

จัดโดย

 • โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 • สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
 • สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันเวลาสถานที่

 • วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563​
 • เวลา 13.00-16.30 น.
 • ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี (ตึกเรือ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง​ "การเมืองมาเลเซียและนัยยะต่อสันติภาพชายแดนใต้"

เสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง​ "การเมืองมาเลเซียและนัยยะต่อสันติภาพชายแดนใต้"

เสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง​ "การเมืองมาเลเซียและนัยยะต่อสันติภาพชายแดนใต้"

เสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง​ "การเมืองมาเลเซียและนัยยะต่อสันติภาพชายแดนใต้"